Lexxer
Volg ons op: Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook

Voorwaarden ”Tell a friend”

Algemeen

 • Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de “Tell a Friend” actie (hierna te noemen: ‘de actie’).
 • De actie is een initiatief van Lexxer.nl  gevestigd  aan de Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum (hierna te noemen: ‘ lexxer ’ ) ter promotie van nieuwe klanten bij lexxer.nl.
 • De actieperiode start op  1 januari 2012 en eindigt op 1 januari 2013.
 • Lexxer is gerechtigd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgave van redenen de actie tussentijds te beëindigen.

Deelname

 • Deelnemer kan aan de actie deelnemen door  in de actieperiode via de website van lexxer.nl het ‘’Tell a Friend ‘’formulier in te vullen en zo de nieuwe klant aan te brengen middels zijn / haar  e-mailadres.
 • Deelnemer ontvangt minimaal € 50,- per aangebrachte klant en dit kan oplopen tot wel € 500,-euro. Indien de door deelnemer aangemelde personen zijn/haar hypotheek afsluit of laat oversluiten via lexxer.nl.
 • Uitbetaling geschiedt na ontvangst betaling advieskosten van de aangebrachte deelnemer.
 • De deelnemers worden per e-mail op de hoogte gesteld van de uitbetaling.
 • Aan deelname aan de actie zijn geen kosten verbonden.
 • Deelnemers kunnen onbeperkt  vrienden en familie aanbrengen.
 • De actie geldt alleen voor binnen de actieperiode van 1 jaar aan aangebrachte deelnemers.
 • Door deel te nemen aan de actie gaat u akkoord met deze actievoorwaarden.
 • In geval van geconstateerde onregelmatigheden bij deelname aan deze actie wordt u onherroepelijk van verdere deelname uitgesloten, Lexxer zal in dat geval geen uitkering doen.

Slotbepalingen

 • Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.
 • Lexxer is niet aansprakelijk voor eventuele typ of drukfouten.
 • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze actie, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige, komen toe aan Lexxer.
 • Opmerkingen, suggesties of klachten over deze actie kunnen kenbaar worden gemaakt aan de Back-office op 085 – 73 25 710 (maandag-vrijdag 09.00-17.00 uur).
Maak binnen 48 uur een afspraak met Lexxer! Neem contact op!