Rechtsbijstandverzekering

Met een rechtsbijstandverzekering verzeker je je voor juridische hulp bij een conflict. Dit kan een conflict zijn op je werk, in het verkeer of als consument. Bij het afsluiten van de verzekering moet je wachten om van de dekking gebruik te kunnen maken. Dat betekent dat je niet verzekerd bent voor lopende conflicten, of conflicten die zijn ontstaan vóór het afsluiten van de verzekering.
Hoe lang je moet wachten voordat je van de verzekering gebruik kunt maken verschilt per verzekeraar. Een voorbeeld: je sluit op 1 juni een rechtsbijstandverzekering af en je wordt op 1 juli ontslagen. Op de module inkomen zit een wachttijd van 3 maanden. Je kunt dan geen beroep doen op je rechtsbijstandverzekering. Ook niet na die 3 maanden want er is pas dekking voor conflicten die zijn ontstaan 3 maanden ná het afsluiten van de polis.

Er zijn 7 rubrieken:

Inkomen, Verkeer, Consument, Wonen, Belasting en vermogen, Familie en Medisch

En voorbeeld uit de rubriek inkomen: je hebt een conflict op je werk of er dreigt ontslag. Een voorbeeld uit de rubriek familie: er ontstaan conflicten binnen een familie over een erfenis.

Rechtsbijstandverzekering