Lexxer
Volg ons op: Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook

Timing rond invoering nieuwe pensioenregels is ongelukkig

Dat zegt de kersverse bestuursvoorzitter van pensioenfonds ABP Corien Wortmann-Kool in een gesprek met NU.nl. Later op dinsdag houdt zij voor het eerst een toespraak in haar nieuwe functie.

Sinds dit jaar moeten fondsen grotere buffers aanhouden en mogen ze minder snel hun pensioenuitkeringen verhogen.

Een stijging van de pensioenuitkeringen zit er de komende jaren dan ook niet in voor de 2,8 miljoen deelnemers van ABP. De pensioenen van mensen die in voor de overheid of het onderwijs hebben gewerkt, kunnen niet met de lonen mee stijgen (indexatie).

Dat heeft, naast de nieuwe regels, ook te maken met de huidige historisch lage rentestand Doordat de Europese Centrale Bank (ECB) sinds maart op grote schaal staatsleningen opkoopt, daalt de rente. Voor pensioenfondsen levert dit een vervelend bijeffect op: fondsen moeten bij een lage rentestand meer geld in kas houden om in de toekomst pensioenen te kunnen uitkeren. De kans op indexatie wordt daarmee nog kleiner.

Timing

“De keuzes van de ECB hebben wel een heel beroerd effect op de rentestand en daarmee op onze pensioenen. Dat vind ik voor ons toch een heel erg lastig punt. Het beleid van de ECB is goed voor de export, maar pakt slecht uit voor onze pensioenen.”

De invoering van de nieuwe pensioenregels naast het ECB-beleid had wat Wortmann betreft niet veel slechter kunnen uitpakken. “De timing met die ongekend lage rente, dat is wel een heel ongelukkige.”

Door de grotere verplichte buffers wordt de kans wel kleiner dat een fonds in de problemen komt en dan pensioenuitkeringen moet verlagen. “Dat is de plus”, erkent de nieuwe bestuursvoorzitter. Maar het feit dat die regels zijn ingevoerd “in een periode waarin de rente historisch laag staat en het ECB-beleid daar ook nog negatief op uitwerkt, maakt dat koopkrachtbehoud er de komende jaren niet in zit”, stelt ze.

Sparen

Wortmann is ook kritisch op de houding van De Nederlandsche Bank (DNB). De centrale bank concludeerde afgelopen februari dat Nederlanders veel meer voor hun oude dag sparen dan huishoudens in andere landen.

Daardoor hebben ze juist nu minder te besteden en kunnen ze minder makkelijk een financiële buffer opbouwen voor onvoorziene uitgaven. Daarom vindt DNB dat de inleg voor het pensioen beter moet worden afgestemd per generatie.

“Ik vind dat we in de discussie over pensioenen moeten oppassen dat we alleen kijken naar of we nu in 2015 wel of niet te veel sparen. Pensioen is niet van korte termijn, maar van de lange termijn. Laten we oppassen voor minder opbouw van pensioen. Want de pensioenopbouw van nu, dat is het pensioen voor die lerares in 2040.”

Corien Wortmann-Kool was tien jaar lang Europarlementariër voor het CDA en vicevoorzitter van de EVP-fractie. Ze is nu nog altijd vicevoorzitter van de christendemocratische Europese Volkspartij (EVP).

Koopkrachtverlies gepensioneerden loopt op | Minder kortingen door nieuwe pensioenregels

 

Maak binnen 48 uur een afspraak met Lexxer! Neem contact op!