Lexxer
Volg ons op: Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook

NieuwbouwProject: MarktMeesters (Veemarkt, Sartreweg)

NieuwbouwProject: MarktMeesters (Veemarkt, Sartreweg)Uw ideale appartement

Altijd al uw eigen thuis willen ontwerpen met een ervaren gids aan uw zijde? Dat kan op het terrein van de voormalige Veemarkthallen in Utrecht-Oost. De woningen in deze nieuwe, duurzame en gevarieerde wijk worden in zogeheten collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) gebouwd. Samen met een groep gelijkgestemde toekomstige bewoners kunt u uw appartement en de directe omgeving ontwerpen.CPO is in Nederland nog een relatief onbekende wijze van bouwen. In Denemarken, Verenigde Staten en Duitsland is hier meer ervaring mee.

Samen bouwen

Samen aan de slag met het ontwerp van het gebouw. Zelf bepalen hoe de indeling van je woning er uit komt te zien, maar ook hoe het gebouw er uit komt te zien en hoe de directe woonomgeving wordt ingericht. In principe worden alle beslissingen die met het bouwen van het woongebouw te maken hebben, samen genomen.

Samen bouwen is investeren in jezelf, je woning en je woonomgeving. Het blijkt dat als je beseft welke beslissingen er allemaal worden genomen, het wonen prettiger wordt.

MarktMeesters

MarktMeesters zorgt er voor dat het blijft passen in het totale ontwerp, dat er een betrouwbare planning is en dat budgetten worden bewaakt.

Ruimte voor ambities

Samen sta je sterk, daardoor is ruimte voor ideeën, die je in je eentje niet kan bereiken. Bijvoorbeeld in het gebouw een logeerkamer of een hobbyruimte realiseren, die kan je in je eentje niet permitteren.

In principe goedkoper

Niet minder geld, maar zelf je budget bepalen voor de zaken die je belangrijk vindt.

Duurzamer wonen

Doordat je betrokken bent bij de beslissingen, zullen deze toekomstgericht zijn. Daardoor zal een duurzamer gebouw ontstaan. De winst ligt in de toekomst. Als je zelf kan bepalen wat je bouwt, zullen de gebruikswensen van de woning meer invloed hebben op de bouw.

Je kent je toekomstige buren al. Samen met hen heb je beslissingen genomen. Het idee is dat je daardoor meer betrokken bent bij het wonen. Ook dat is duurzaam.

Voor wie is dit initiatief bedoeld?

MarktMeesters is vooral bedoeld voor mensen van boven de vijftig die ‘uit de kinderen’ zijn. Vaak wonen ze in een te grote eengezinswoning die nog wel aan hun eisen van comfort voldoet, maar voor het overige niet meer goed aansluit bij hun woonwensen voor nu en de toekomst. Dit initiatief biedt hen de mogelijkheid om zelf een nieuw thuis te creëren, waar ze vrienden en (klein-)kinderen comfortabel kunnen ontvangen.

Dat betekent niet dat dit project exclusief voor deze groep bestemd is. Iedereen die zich aangesproken voelt, kan gerust reageren.

Sartreweg als woonsingel

Een onderdeel van de plannen voor het Veemarktterrein is om van de Sartreweg een aantrekkelijke woonsingel te maken. Daartoe zal het hele gebied opnieuw worden ingericht met een singelprofiel, bruggen over de singel, eenrichtingsverkeer aan weerszijden van het water, een fietspad en natuurlijk meer bomen. Met deze acties creëert de gemeente een groene stedelijke straat die past bij het aantrekkelijke woonmilieu dat Utrecht bezit. Tegelijk vormt deze singel de nieuwe entree van deze nieuwe woonwijk. De gemeente is gestart met de herinrichting van de Sartreweg om de kavels aan deze zijde bouwrijp te kunnen opleveren.

Een nieuwe woonwijk

Het Veemarktterrein ligt in het oosten van de stad Utrecht. Het grenst aan het buitengebied tussen Utrecht, De Bilt en Maartensdijk. Zeer goed bereikbaar, met meerdere uitvalswegen in de buurt. Tegelijk ligt de historische binnenstad van Utrecht dichtbij.

In november 2009 is het stedenbouwkundige bureau Dolte samen met de gemeente Utrecht gestart een nieuwe woonwijk op het Veemarktterrein te ontwerpen. Na de zomer van 2010 is de eerste maquette gepresenteerd. Deze maquette toont een zeer gevarieerde wijk. De Sartreweg wordt getransformeerd tot een prachtige stadsboulevard langs een ruime singel met bestaande bomen. Daar is plaats gereserveerd voor verschillende appartementengebouwen.

Kavel X
MarktMeesters komt op kavel X, langs de nieuwe Sartreweg.

Aan de achterzijde van de kavel ligt een watergang. Deze vormt de scheiding met het volkstuinencomplex dat ten westen van de kavel ligt.

Wat is aantrekkelijk aan deze kavel? De ligging op de zon met de avondzon (west) op de achterzijde van de bebouwing. Het ligt voor de hand de buitenruimte van de woningen aan deze zijden te situeren. Dat betekent dat deze ook aan de geluidsluwe zijde van het gebouw komen.

De gemeente heeft een geluidsonderzoek laten doen. De A27 is de grootste geluidsbron op het Veemarktterrein. Om dat geluid te weren zal het geluidscherm langs de A27 worden verlengd.
Kavel X ligt helemaal aan de andere zijde van het plangebied. In die zin het meest voordeligst.
De andere geluidsbronnen zijn de Biltse Rading en de Kardinaal de Jongweg. Ook de Biltse Rading ligt redelijk ver van deze kavel. De Kardinaal de Jongweg is een redelijk drukke weg. Vooral de bebouwing op naast liggende kavel Y, zal rekening moeten houden met deze geluidsbelasting. Wat dat betreft is kavel X gunstiger, omdat de bebouwing op kavel Y het geluid van het verkeersplein zal afschermen.

Alhoewel veel minder druk dan de Kardinaal de Jongweg, zal ook het verkeer op de Sartreweg geluid produceren. In het profiel van de nieuwe Sartreweg komt het verkeer uit Voordorp langs de kavels. Het verkeer naar Voordorp toe bevindt zich aan de overzijde van de singel. In geval van files op de A27 is er sluipverkeer te verwachten op de Sartreweg. Dat verkeer zal Voordorp in gaan aan de overzijde van de singel.

Ontwerp uw eigen appartement

MarktMeesters is een nieuwe manier van wonen. De kwaliteiten van het moderne vrije en individuele leven verbinden met de traditionele waarde van gemeenschapszin. Genieten van de moderne, comfortabele functionaliteit zonder de schoonheid van het vergankelijke uit het oog te verliezen.

PrivacyPlus

In MarktMeesters wordt “privacy-plus” gerealiseerd. Dat is een goede balans
tussen individuele privacy en betrokkenheid bij de groep. In de basis biedt dit woongebouw je een eigen appartement dat je helemaal naar je eigen idee kan inrichten en gebruiken. Het voldoet helemaal aan de individuele privacy waarop iedereen gesteld is. Bovendien is er in dit woongebouw ruimte gereserveerd waar samen met de andere bewoners, een bestemming aan kan worden gegeven. Zo ontstaat de mogelijkheid om over een volwaardige logeerkamer, een wasruimte en hobbyruimte te beschikken zonder dat dit ten koste gaat aan je eigen appartement.

CPO 2.0

Van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap is sprake als een groep particulieren, georganiseerd in een vereniging of stichting, een bouwlocatie verwerft en gezamenlijk in eigen beheer en met zelf gekozen partners, zonder winstoogmerk, een bouwproject ontwikkelt en realiseert. CPO is bouwen tegen kostprijs!

CPO 2.0 is een nieuwe vorm van opdrachtgeverschap, koper/opdrachtgever sluit zich aan bij een idee voor een woongebouw. Op een vaste plek, met een vastomlijnd bouwproces voor het gebouw, maar wel met alle mogelijkheden de inrichting van de woning zelf te kiezen.

Wat krijgt u?

In de prijs zijn alle kosten voor een individuele sleutelklare woning opgenomen, dat is inclusief sanitair en keuken.

Daarnaast kunt u gebruikmaken van een aantal gemeenschappelijke voorzieningen, zoals lift, daktuin, fietsenstalling en parkeerplaats.

Als extra voorziening om het geluid van de buitenruimten te weren komen er glazen geluidsschermen aan de beide zijde van het gebouw.

Bovendien kunt u samen met de andere bewoners van het gebouw gebruik maken van wasruimte, logeerkamer, ontmoetings- en hobbyruimte.

Je eigen huis als energiecentrale

MarktMeesters wil een heel duurzaam woongebouw realiseren. Dat betekent dat we een deel van de energie die een woning nodig heeft, zelf gaan opwekken.

Een groot voordeel van deze aanpak is, dat servicekosten van deze woningen laag blijven. Op basis van een referentieproject in Culemborg hebben we uitgerekend dat gas & licht, gebruik gemeenschappelijke voorzieningen, jaarlijks en groot onderhoud nog geen € 300,- per maand bedragen.

De investeringen die nodig zijn voor deze duurzame installatie, zoals de PV thermische panelen, lage temperatuur vloerverwarming en ventilatie met warmte terugwin, zitten in de prijs van de appartementen.

Start bouw 1e kwartaal 2015.
Oplevering 1e helft 2016.

Maak binnen 48 uur een afspraak met Lexxer! Neem contact op!