Lexxer
Volg ons op: Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook

Maximum hypotheekschuld moet verder omlaag

Momenteel kunnen huizenkopers in Nederland 103 procent van de koopsom lenen. In 2018 moet dat verlaagd zijn tot 100 procent.

Als het aan het FSC ligt, gaat het kabinet nog een stap verder en wordt de hypotheeklimiet ieder jaar met 1 procentpunt verlaagd tot het maximum op 90 procent ligt. Dat sluit aan bij de recente aanbevelingen van onder meer het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

 

Relatief hoog

Het comité wijst erop dat een limiet van 90 procent internationaal gezien nog steeds hoog is, maar acht een verlaging naar 80 procent niet wenselijk.

Dat werd naast het IMF ook bepleit door de commissie-Wijffels. ”Dit zou omvangrijke extra besparingen vergen van jonge huishoudens, terwijl de aanvullende baten in termen van financiële stabiliteit steeds beperkter worden”.

In het Financieel Stabiliteitscomité spreken vertegenwoordigers van De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het ministerie van Financiën ten minste twee keer per jaar onder leiding van DNB-president Klaas Knot over ontwikkelingen op het gebied van de stabiliteit van het Nederlandse financiële stelsel.

Knot pleit er al jaren voor dat huizenbezitters niet meer dan 90 procent van de waarde van hun huis zouden mogen lenen. Het FSC heeft daar in december ook al over gesproken.

 

Minder vraag

Het Centraal Planbureau (CPB), dat als externe deskundige meedeed aan de beraadslagingen, lijkt kritisch. Zo zal een verlaging van de limiet leiden tot minder vraag naar koopwoningen en meer vraag naar huurwoningen.

Ook heeft de maatregel mogelijk een daling van de huizenprijzen tot gevolg. Het adviesorgaan wijst erop dat de baten van de maatregel lastig te kwantificeren zijn en de financiële stabiliteit ”naar onze inschatting slechts in beperkte mate bevorderen”. Maar de kosten zijn mogelijk aanzienlijk, aldus het CPB.

 

Makelaars

Een verlaging van de hypotheeklimiet tot 100 procent van de woningwaarde gaat volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) ver genoeg, aldus een woordvoerder van de makelaarsvereniging.

”Mensen zullen bij een verdere verlaging van de limiet steeds meer moeten gaan sparen om nog een huis te kunnen kopen. Dat betekent ook dat er meer geld aan de economie wordt onttrokken”, meent de NVM, die benadrukte dat er recentelijk al strengere aflossingsregels zijn ingevoerd. ”Ook zal de druk op de huurmarkt verder worden opgevoerd als de FSC haar zin krijgt.”

 

VEH

Het verlagen van het maximale bedrag dat mensen kunnen lenen voor een huis is een slecht idee, maar bovenal overbodig, oordeelt de Vereniging Eigen Huis (VEH) donderdag in een reactie op het adviesrapport.

Volgens de VEH is er nu al een systeem waarbij mensen die een hypotheek sluiten ook direct aflossen. ”Dat betekent in de praktijk vaak dat na vijf jaar al is afgelost tot 90 procent van de woningwaarde. Inclusief inflatie kan dat zelfs al tot 80 procent zijn”, aldus de VEH. ”Met het huidige systeem van aflossen is de verhouding tussen hypotheekschuld en de waarde van de woning al gewaarborgd.”

Daarnaast benadrukt de VEH dat kopers bij een verdere verlaging van de hypotheeklimiet elders een lening zullen aangaan om aan de eisen te kunnen voldoen. Ook wordt een grote groep potentiële kopers uitgesloten voor het kopen van een huis.

 

Banken

Ook de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) reageert kritisch op het advies. Volgens de brancheorganisatie wegen de voordelen lang niet op tegen de nadelen. Zo zullen starters de koop van hun eerste huis met vijf tot zeven jaar moeten uitstellen. Daarbij komt dat huurwoningen niet voorradig zijn, of zo duur dat er weinig ruimte overblijft om te sparen.

De NVB vreest dat door de vraaguitval die daarmee gepaard gaat de huizenprijzen met zo’n 5 procent kunnen dalen. Daardoor duurt het voor huishoudens die nu al een schuld hebben die groter is dan de waarde van hun woning, nog langer voor zij ‘boven water’ zijn.

De Nederlandse banken onderkennen volgens hun belangenbehartiger de voordelen van een lagere schuld ten opzichte van de woningwaarde voor zowel bank als klant. Zij zien echter binnen de bestaande regels nog voldoende ruimte om daaraan te werken.

 

PvdA

Lid van de Tweede Kamer voor de PvdA Jacques Monasch vindt het ”een slecht idee” om het maximaal te lenen hypotheekbedrag te verlagen naar 90 procent van de waarde van het huis. ”Kopers zijn in de nieuwe hypotheekregels al verplicht om het bedrag in dertig jaar af te lossen. Dat biedt meer dan voldoende zekerheid voor zowel kredietverleners als voor de kopers”, aldus Monasch.

“Het is daarom overbodig de normen voor het maximaal te belenen bedrag te verlagen. Strengere normen zijn ook slecht voor de bouw en de doorstroming op de woningmarkt. Mensen die een huis willen kopen hebben behoefte aan rust en zekerheid. Dit soort voorstellen draagt daar niet aan bij.”

D66-Kamerlid Wouter Koolmees vindt het ook geen goed plan. ”Er is al fors ingegrepen op de woningmarkt. Zo is de hypotheekrente aangepakt en moeten mensen verplicht aflossen. Ook wordt de maximale hypotheek nu al teruggebracht naar 100 procent vanaf 2018. Laat eerst deze maatregelen zijn uitwerking hebben.”

Het idee is vooral slecht voor gezinnen met jonge kinderen, vreest hij. ”Denk aan bijvoorbeeld hoge kosten voor de kinderopvang en verplichte hoge pensioenpremies. Als ze al hun spaargeld dan in een huis moeten steken, is er simpelweg te weinig financiële ruimte om onverwachte tegenvallers aan te kunnen”, aldus Koolmees.

Maak binnen 48 uur een afspraak met Lexxer! Neem contact op!