Lexxer
Volg ons op: Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook

Huurders en verhuurders willen huurstijging beperken

Dat laten de partijen woensdag weten bij de presentatie van een gezamenlijk sociaal huurakkoord.

Aedes en de Woonbond willen dat de huurprijs meer wordt gekoppeld aan de kwaliteit van de woning. Dan wordt er bij het vaststellen van de huurverhoging niet meer gekeken naar het inkomen van de huurder.

De organisaties maken zich zorgen over de betaalbaarheid van de huren. “Dit is een goede stap om de enorme huurstijgingen van de afgelopen jaren in te dammen. Dat is goed nieuws voor huurders met lage inkomens, waarvan een steeds groter deel problemen met de betaalbaarheid hebben”, meent directeur Ronald Paping van de Woonbond.

Verantwoordelijkheid

Ondanks afspraken in het regeerakkoord constateren de partijen dat het aanbod van sociale huurwoningen slinkt, terwijl er toch veel vraag naar zulke woningen is.

“Het zorgen voor betaalbare sociale huurwoningen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het Rijk, corporaties en huurders. Aedes en de Woonbond verwachten daarom dat het Rijk verantwoordelijkheid neemt en niet verder bezuinigt op de huurtoeslag.”

Voorzitter Marc Calon van Aedes wil met het plan de politiek “een duidelijk signaal” geven over het huurbeleid. “Van het kabinet verwachten wij wel dat de verhuurdersheffing in de toekomst van tafel gaat”, aldus Calon.

Gematigde stijging

De komende jaren mogen bij woningcorporaties de huren van alle sociale huurwoningen samen (de totale huursom) niet meer dan de inflatie plus 1 procent stijgen. De partijen verwachten dan ook een gematigde stijging.

De huurprijzen die dan relatief laag liggen, kunnen dan wat harder stijgen dan de andere huren. De partijen denken aan een maximale stijging van inflatie plus 2,5 procent voor deze groep woningen. Voor huurwoningen die al relatief duur zijn, volstaat een verhoging die gelijk is aan het inflatiecijfer.

Wisseling

Verder vinden de organisaties dat een huurprijs minder hard mag stijgen zodra er een nieuwe huurder intrekt. “De huurstijgingen bij het wisselen van huurders vallen namelijk binnen de overeengekomen stijging van de totale huursom.” Dit geldt dan weer niet voor woningen die opgeknapt en verduurzaamd zijn.

Verder spraken Aedes en de Woonbond af samen onderzoek te doen naar huurders die in een te goedkope of dure sociale huurwoning wonen. De organisaties beloven naar aanleiding van de uitkomsten van dat onderzoek actie te ondernemen.

Het akkoord wordt nog aan de leden van de beide verenigingen voorgelegd. “Omdat het gaat om een gezamenlijk voorstel van huurders en verhuurders, rekenen beide organisaties op politiek draagvlak.”

De overeenkomst geldt voor de periode van 2016 tot 2018, met een mogelijke verlenging tot 2020.

Maak binnen 48 uur een afspraak met Lexxer! Neem contact op!