Lexxer
Volg ons op: Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook

Huizenkopers nemen energielabel niet mee in koopbeslissing

Het verplicht stellen van het aanvragen van een nieuw energielabel bij de verkoop van een huis leidt bovendien niet tot besparende maatregelen door de eigenaren.

Het label geeft aan hoe zuinig het huis is met gas, elektriciteit en warmte.

Makelaars krijgen nauwelijks vragen over energiebesparende maatregelen en de extra financieringsmogelijkheden hiervoor. Slechts bij 11 procent van de makelaars wordt gevraagd om aanvullende informatie.

Begin dit jaar kregen alle huiseigenaren een nieuw voorlopig energielabel voor hun huis, die bij verkoop moet worden omgezet in een definitief label. Doen ze dat niet, dan krijgen ze een boete van maximaal 405 euro.

De boete is volgens VBO de belangrijkste reden om een nieuw energielabel aan te vragen. Het nieuwe label, dat voortvloeide uit het energieakkoord dat het kabinet in 2013 sloot met onder meer milieuorganisaties, levert niet de gewenste energiebesparende maatregelen op.

Er bestond al een verplicht energielabel, maar verkopers en kopers zagen daar vaak in onderling overleg van af.

 

Effect

“Uit onderzoek blijkt dat de oude energielabelsystematiek een sterker effect heeft op de verkoopprijs en verkoopsnelheid van een woning”, zegt VBO. “De diepte van de informatie uit het oude label kon rekenen op meer waardering.”

Een kwart van de makelaars uit de enquête van VBO zegt dat kopers en verkopers zich afvragen wat de toegevoegde waarde van het nieuwe energielabel is.

“Ze ervaren de nieuwe systematiek als onnodig bureaucratisch en tijdrovend, terwijl het definitieve label te weinig over de daadwerkelijke energieprestatie zegt”, aldus VBO.

Maak binnen 48 uur een afspraak met Lexxer! Neem contact op!