Disclaimer

Door deze site te bezoeken verklaart u akkoord te gaan met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Alle informatie die lexxer.nl op of via haar websites aan u verstrekt is geen aanbod, advies of financiële dienst.

De op deze website getoonde informatie is met zorg samengesteld door lexxer.nl.
Lexxer.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en of volledigheid van de in deze website opgenomen teksten, tarieven en berekeningen.

Alle informatie op www.lexxer.nl is indicatief, wordt regelmatig aangevuld en bijgewerkt. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

De op de website aangeboden informatie, zoals teksten, berekeningsmodules, grafisch materiaal en logo’s zijn eigendom van of in licentie bij lexxer.nl. Deze worden tevens beschermd door auteursrecht, merkenrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden anders dan voor privégebruik.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Lexxer.nl kan niet garanderen dat de site(s) foutloos of ononderbroken functioneren en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. De informatie wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Gebruikmaking van de informatie is voor eigen risico van de gebruiker.

Lexxer.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.lexxer.nl te kunnen raadplegen.

Disclaimer berekeningen en rekenvoorbeelden

Berekeningen, rekenvoorbeelden en gerelateerde informatie op deze website is alleen bedoeld om u informatief op weg te helpen, en is zeker niet bedoeld om professioneel (financieel) advies te vervangen. Wij bieden professioneel (financieel) advies op basis van persoonlijk contact.

lexxer.nl is een initiatief van Inmo Advies B.V.

Privacy beleid

lexxer.nl is een initiatief van Inmo Advies B.V.

Ons bedrijf verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website ten behoeve van de bedrijfsvoering en om website statistieken te kunnen ontwikkelen en/of bijwerken. Door middel van deze informatie verbetert ons bedrijf de kwaliteit van deze website. Deze gegevens zullen nooit aan andere organisaties dan lexxer.nl of gelieerde ondernemingen.

Doeleinden van gegevensverwerking

Inmo advies B.V. verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn. Daarnaast kunnen er web statistieken worden ontwikkeld. De door u verstrekte gegevens zullen worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de website of om u diensten aan te bieden waarop u prijs stelt, tenzij u aangegeven hebt geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen.

Cookies

Inmo advies B.V.  kan informatie over het gebruik van deze website verzamelen en analyseren met als doel de website zoveel mogelijk op uw wensen en behoeften te laten aansluiten. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein stukje informatie dat in de vorm van een bestand op uw computer wordt opgeslagen. Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden. U hebt de mogelijkheid uw browser zo in te stellen dat cookies worden geweigerd. Hierdoor kunt u een aantal functionaliteiten op deze site echter niet meer gebruiken. Raadpleeg voor aanpassing van de instellingen de handleiding van uw browser.

Websites van derden

Deze site kan hyperlinks bevatten naar de websites van derden. Deze websites kunnen een afwijkend privacy beleid hanteren. Dit Privacy Statement heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van deze website. lexxer.nl is niet verantwoordelijk voor de naleving van andere partijen van de privacy wetgeving.

Uitoefening van rechten; contact opnemen met lexxer.nl

U kunt op ieder moment besluiten uw persoonlijke gegevens te wijzigen of te verwijderen. Op uw verzoek zullen wij dit doorvoeren in onze database. Indien u vragen of opmerkingen hebt aangaande ons privacy beleid en de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, mail ons dan op info@lexxer.nl of per post;

Inmo advies B.V. / lexxer.nl
Postbus 501
1200 AM Hilversum
Tel 085-7325710

Wijzigingen Privacy Statement

Inmo advies B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.