Lexxer
Volg ons op: Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook

Banken lijken alles aan te grijpen om minder hypotheek te hoeven verstrekken

Het lijkt erop dat aanbieders alles aangrijpen om maar minder hypotheek te hoeven verstrekken. De argumenten die ze hiervoor aanvoeren, zijn echter zeer bedenkelijk en lijken onjuist.
Reeds eind november informeerde ik u over nieuwe hypotheekregels die per 1 januari 2012 van toepassing zouden worden voor tweeverdieners. Deze aanpassing is een gevolg van de discussie die eind september vorig jaar woedde over het feit dat tweeverdieners met beide een bruto jaarinkomen van 20.000 euro, niet evenveel konden lenen als een eenverdiener met een salaris van 40.000 euro. De oorzaak hiervan lag in het feit dat het hoogste inkomen bepalend is voor de van toepassing zijnde woonlastpercentage en niet het totale gezamenlijke inkomen (zie ook: Nieuwe hypotheekregels voor tweeverdieners).

Mede naar aanleiding van deze discussie heeft budgetinstituut Nibud bepaald dat bij tweeverdieners niet meer het hoogste inkomen geldt voor de bepaling van het verantwoorde leenpercentage, maar dat in dat geval het percentage genomen mag worden dat hoort bij het hoogste inkomen vermeerderd met 1/3 van het laagste toetsinkomen. Door deze aanpassing kunnen tweeverdieners meer van hun inkomen ‘verwonen’, maar nog steeds minder dan de eenverdiener met hetzelfde inkomen. Ten opzichte van hypotheeknormen 2011 geldt voor iedereen dat, ook wanneer rekening wordt gehouden met de nieuwe normen, er minder geleend kan worden.

Opmerkelijk
In dat kader is het opmerkelijk om op de eerste werkdag van het nieuwe jaar berichten te ontvangen dat verschillende geldverstrekkers deze nieuwe norm niet gaan doorvoeren en bij tweeverdieners blijven uitgaan van enkel het hoogste inkomen. Zo twitterde hypotheekaanbieder Obvion als reden dat de Gedragscode deze verruiming niet zou kennen, terwijl Woonfonds Achmea als argumentatie geeft dat toezichthouder AFM hen heeft laten weten dat zij deze verruiming onwenselijk vindt.

De stelling van Obvion is onjuist. De Nederlandse Vereniging van Banken heeft reeds in december in een persbericht gemeld dat de nieuwe normen ook van toepassing worden op de nieuwe gedragscode. Hoe zit het dan met de andere motivatie? Trekt de AFM openlijk de deskundigheid van het Nibud in twijfel?
Problemen bij de banken zitten hem denk ik op een ander vlak. De bankencrisis eist een zware tol van de aanbieders. Iedere lening die men niet hoeft te verstrekken is er weer één minder. En door extra strenge normen te hanteren, word je als bank alleen toegankelijk voor de betere klanten. Allemaal niet erg, maar verschuil je niet achter derden, maar zeg dat dan gewoon!

Maak binnen 48 uur een afspraak met Lexxer! Neem contact op!