Lexxer
Volg ons op: Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook

AFM opnieuw kritisch over kwaliteit verzekeringsadvies

Dat blijkt uit een donderdag gepubliceerd onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Adviseurs gaan te vaak onzorgvuldig te werk. In de meeste dossiers staat te weinig informatie om een zorgvuldig advies aan de klant op te baseren.

De toezichthouder gaat de komende tijd gerichte acties ondernemen om partijen te dwingen hun zaken op orde te brengen.

AFM heeft de indruk dat banken, verzekeraars en zelfstandig adviseurs lessen en aanbevelingen uit leidraden en eerdere publicaties amper hebben doorgetrokken naar andere soorten advies. De toezichthouder van de financiële sector wijst er al jaren op waar goede adviezen in het algemeen aan moeten voldoen.

 

Hypotheken

AFM deed ook nieuw onderzoek naar de kwaliteit van adviezen over hypotheken. Die zijn inmiddels verbeterd nadat hier in 2010 al een rapport over naar buiten was gebracht. Maar adviezen over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen waren niet eerder uitgebreid uitgeplozen.

De tegenvallende kwaliteit van advies over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen heeft deels te maken met een slechte vastlegging door adviseurs, constateert de AFM.

In praktijk betekent dit dat klanten een te uitgebreide verzekeringsdekking kan worden aanbevolen, waardoor zij relatief veel premie betalen.

Bij enkele marktpartijen start de AFM nu een handhavingstraject om de kwaliteit van hun adviezen te verhogen. Daarnaast maakt de toezichthouder afspraken met brancheorganisaties over hun inzet bij de verbetering van de advieskwaliteit.

Maak binnen 48 uur een afspraak met Lexxer! Neem contact op!